Saima
    INTERNATIONAL

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi

Etusivu
URAKOINTI
Tehdaslattiat
Varastolattiat
Hotellikäytävät
Eläinsuojat
Pysäköintihallit
Autotallit ja -korjaamot
Terveydenhuollon lattiat
Kylmä− ja pakkashuoneet
Antistaattiset lattiat
Kemiallisesti kestävät lattiat
Betoniset säiliöt ja altaat
Varoaltaat
Tulityötilat
Liikuntasaumat
Lattiamerkinnät
Lattian huolto- ja paikkauskorjaukset
Vanhan betonilattian uudelleenpinnoitus
YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot ja yhteydenottolomake
 


ANTISTAATTISET LATTIAT

Antistaattinen lattia tarvitaan yleensä sellaisissa tiloissa, joissa staattisista sähkövarauksista (esim. hankaussähköstä) aiheutuva kipinöinti voi aiheuttaa räjähdys− tai tulipalovaaraa. Tyypillisiä tällaisia tiloja ovat mm. varastot ja tuotantotilat, joissa säilytetään ja käsitellään herkästi syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja tai mikroelektronisia laitteita ja komponetteja. Antistaattinen lattia johtaa sähköä ja on maadoitettu, mikä mahdollistaa sähkövarausten purkautumisen maahan. Tavallinen ei− antistaattinen teollisuuslattian pinnoite on yleensä materiaaliltaan sähköä eristävä eikä siten pysty maadoittamaan staattisia sähkövarauksia. Antistaattisia lattioita on mahdollista tehdä myös muilla erikoisominaisuuksilla varustettuna, esim. kemiallisesti kestävinä lattioina.

Antistaattisen lattian erikoisversio on ns. ESD−lattia, joka yleensä tehdään vain sellaiseen tuotanto− tai varastotilaan, jossa on vaatimuksena kauttaaltaan ESD− tilan varustus. Tämä tarkoittaa, että kaikki muukin huonetilassa oleva kuin pelkästään lattiapinnoitus pitää olla ESD− määräysten mukaista (esim. työntekijöillä ESD−vaatteet ja −kengät, EDS−kalusteet jne.) Tyypillisiä ESD−tiloja ovat mm. tuotantotilat ja varastot, joissa säilytetään ja käsitellään herkästi syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja tai mikroelektronisia laitteita ja komponetteja. Jos huonetilassa ei ole tarkoitus käyttää täydellistä ESD−varustusta henkilöillä ja tavaroilla, on syytä vakavasti harkita, pitääkö lattian olla ESD−määräysten mukainen lattia, koska tällöin joka tapauksessa esim. osa tärkeistä hankaussähkön lähteistä (henkilöt) jää maadoittamatta ESD−määräysten vastaisesti.

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi