Saima
    INTERNATIONAL

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi

Etusivu
URAKOINTI
Tehdaslattiat
Varastolattiat
Hotellikäytävät
Eläinsuojat
Pysäköintihallit
Autotallit ja -korjaamot
Terveydenhuollon lattiat
Kylmä− ja pakkashuoneet
Antistaattiset lattiat
Kemiallisesti kestävät lattiat
Betoniset säiliöt ja altaat
Varoaltaat
Tulityötilat
Liikuntasaumat
Lattiamerkinnät
Lattian huolto- ja paikkauskorjaukset
Vanhan betonilattian uudelleenpinnoitus
YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot ja yhteydenottolomake
 


BETONISET SÄILIÖT JA ALTAAT

Betonisiin säiliöihin ja altaisiin valitaan pinnoite sillä perusteella, mitä nesteitä ja aineita säiliö sisältää. Betonisissa säiliöissä ei yleensä varastoida voimakkaita kemikaaleja vaan lähinnä sellaisia nesteitä, jotka ovat pääasiassa erilaatuista vettä, esim. juomavettä, raakavettä, uimavettä, sammutusvettä, jätevettä, lietelantaa jne. Tällöin altaan pinnoite valitaan sillä perusteella, että soveltuu yhteen altaassa säilöttävän veden kanssa, esim. juomavesialtaaseen juomavesihyväksytty pinnoite, uima- altaaseen uimavedenkestävä pinnoite ja lietelantasäiliöön ureaa ja mikrobitoimintaa kestävä pinnoite.

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi