Saima
    INTERNATIONAL

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi

Etusivu
URAKOINTI
Tehdaslattiat
Varastolattiat
Hotellikäytävät
Eläinsuojat
Pysäköintihallit
Autotallit ja -korjaamot
Terveydenhuollon lattiat
Kylmä− ja pakkashuoneet
Antistaattiset lattiat
Kemiallisesti kestävät lattiat
Betoniset säiliöt ja altaat
Varoaltaat
Tulityötilat
Liikuntasaumat
Lattiamerkinnät
Lattian huolto- ja paikkauskorjaukset
Vanhan betonilattian uudelleenpinnoitus
YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot ja yhteydenottolomake
 


KEMIALLISESTI KESTÄVÄT LATTIAT

Kemiallisesti kestävä lattia tarvitaan varasto- ja tuotantotiloissa, joissa käsitellään sellaisia kemikaaleja, jotka lattialle joutuessaan pystyvät nopeasti vaurioittamaan tavanomaisia teollisuuslattiapinnoitteita. Lattiapinnoitetta suunniteltaessa tulee tietää niiden kemikaalien laatu ja väkevyys, joita tilassa käsitellään.

Jos lattiapinnoite valitaan väärin ja lattiapinnoite vaurioituu ja sen seurauksena voimakkaita kemikaaleja pääsee imeytymään alla olevaan betonilattiaan, on korjaaminen yleensä hankalaa ja lopputulokseltaan hieman epävarma. Tämän vuoksi on tärkeää, että voimakkaille kemikaaleille altistuva lattiapinnoite suunnitellaan kestämään sille tulevat rasitukset alusta lähtien.

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi