Saima
    INTERNATIONAL

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi

Etusivu
URAKOINTI
Tehdaslattiat
Varastolattiat
Hotellikäytävät
Eläinsuojat
Pysäköintihallit
Autotallit ja -korjaamot
Terveydenhuollon lattiat
Kylmä− ja pakkashuoneet
Antistaattiset lattiat
Kemiallisesti kestävät lattiat
Betoniset säiliöt ja altaat
Varoaltaat
Tulityötilat
Liikuntasaumat
Lattiamerkinnät
Lattian huolto- ja paikkauskorjaukset
Vanhan betonilattian uudelleenpinnoitus
YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot ja yhteydenottolomake
 


KYLMÄ− JA PAKKASHUONEET,
KYLMÄ− JA PAKKASVARASTOT

Kylmä− ja pakkashuoneet ovat yleensä varastotiloja, joissa varastoitavien tavaroiden ja materiaalien säilyvyyden takia lämpötilat ovat alhaisia. Kylmähuoneessa lämpötila on hieman yli veden jäätymispisteen eli 0 Celsius-astetta. Pakkashuoneessa lämpötila on alle 0 Celsius-astetta. Alhaiset lämpötilat aiheuttavat erityisvaatimuksia lattiapinnoitteelle. Monet normaaleissa lämpötiloissa toimivat lattiapinnoitteet muuttuvat kylmässä lämpötilassa haurauksi eivätkä kestä pitkään kylmän varaston lattiaan kohdistuvia mekaanisia rasituksia.

Kylmä- ja pakkashuoneissa varastoitavat tavarat ovat yleensä elintarvikkeita. Käytön aikana lattiapinnoitteesta ei saa irrota sellaisia kemikaaleja (esim. liuottimia ja pehmittimiä), jotka voivat pilata elintarvikkeita tai tehdä niistä terveydelle vaarallisia. Tämän vuoksi kylmätilan ja pakkastilan pintarakenteiden ja myös lattiapinnoitteen pitää olla elintarvikehyväksyttyä materiaalia. Mikä tahansa lattiapinnoitteena käytettävä materiaali ei kelpaa, vaan elintarvikehyväksynnästä pitää olla luotettavan tutkimuslaboratorion myöntämä todistus.

Elintarvikkeiden säilytykseen käytettäviä kylmä- ja pakkastiloja koskevat samat puhtaus- ja terveellisyysvaatimukset kuin muitakin huonetiloja, joissa käsitellään elintarvikkeita. Tämän vuoksi kylmä- ja pakkastilan lattiapinnan tulee olla tiivis ja helposti puhtaanapidettävä.

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi