Saima
    INTERNATIONAL

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi

Etusivu
URAKOINTI
Tehdaslattiat
Varastolattiat
Hotellikäytävät
Eläinsuojat
Pysäköintihallit
Autotallit ja -korjaamot
Terveydenhuollon lattiat
Kylmä− ja pakkashuoneet
Antistaattiset lattiat
Kemiallisesti kestävät lattiat
Betoniset säiliöt ja altaat
Varoaltaat
Tulityötilat
Liikuntasaumat
Lattiamerkinnät
Lattian huolto- ja paikkauskorjaukset
Vanhan betonilattian uudelleenpinnoitus
YHTEYDENOTOT
Yhteystiedot ja yhteydenottolomake
 


LATTIAMERKINNÄT

Tuotanto- ja varastotiloissa ilmoitetaan lattiamerkinnöin:
  • kulkuväylät ajoneuvoliikenteelle ja jalankululle
  • poistumistiet
  • varoalueet
  • palokalustoalueet.

Tuotantotiloissa ja varastoissa on jatkuvaa ajoneuvo- ja jalankulkuliikennettä. Trukit kuljettavat tuotantokoneiden läheisyyteen koneen vaatimia raaka-aineita ja kuljettavat tuotteita pois koneen luota varastoihin. Jalankulkuliikennettä aiheutuu, koska tehtaan työntekijöiden on päästävä liikkumaan henkilöstötiloista koneille ja takaisin sekä liikkumaan koneen ympäristössä.

Suuremmissa varastoissa tavarat kuljetetaan yleensä aina trukeilla ja jalankulkua pyritään välttämään, koska se aiheuttaa vaaratilanteita ja häiritsee trukkiliikennettä.

Saima International Oy, Kylänraitti 7, 11710 RIIHIMÄKI, Puh: 0400 305 997, Sähköposti: info@saimainternational.fi